Ovaj projekt nastoji osigurati nastavne materijale potrebne u poučavanju financijske pismenosti u Europskoj uniji. Učitelji, roditelji, skrbnici, voditelji organizacija usmjerenih prema djeci i mladima, osobe koje rade s mladima trebaju autentične nastavne materijale i aktivnosti kako bi pomogli učenicima u dobi od 7 do 11 godina da razumiju temeljne pojmove financijske pismenosti na način primjeren njihovoj dobi.

Ciljevi projekta

Osigurati nastavne materijale potrebne edukatorima financijske pismenosti u Europskoj uniji.

Podržati edukatore s nastavnim materijalima i aktivnostima koje pomažu učenicima da razumiju pojmove vezane uz novac i upravljanje novcem primjerene njihovoj dobi.

Stvoriti virtualno okruženje za učenje koje će korisnicima pružiti podršku u rješavanju problema i donošenju financijskih odluka.

Koristeći nove tehnologije osigurati i proširiti dostupnost materijala i prilika za učenje za sve članove društva.

Očekivani rezultati projekta

Razvijeni nastavni materijali za razumijevanje financijskih proizvoda.

Osigurano virtualno okruženje za učenje s nastavnim materijalima, planovima poučavanja i opisima aktivnostima i često postavljanim pitanjima s odgovorima o financijskoj pismenosti

Objavljen priručnik o tome kako uključiti financijsku pismenost u poučavanje djece i mladih.

Objavljen istraživački izvještaj o aktivnostima i rezultatima projekta.

Ciljevi

učenika između 7 i 11 godina

Schools

učitelja/edukatora iz četiri zemlje

Headmasters

Stakeholders

From across all partner countries (Italy, Hungary, United Kingdom and Croatia)

Aktivnosti projekta

IO1

Izrada okvira poučavanja financijske pismenosti

s glavnim domenama i očekivanim ishodima poučavanja, te temeljnim temama iz područja financijske pismenosti.

IO2

Razvoj materijala za poučavanje financijske pismenosti 

koji će pružiti edukatorima jednostavne smjernice i aktivnosti za razumijevanje i kritičko promišljanje financijskih proizvoda.

IO3

Razvoj alata za učenje financijske pismenosti

u formi aplikacije za podršku učenicima u vježbanju, donošenja financijskih odluka i sl. Ovo virtualno okruženje sadržavat će i nastavne planove, materijale i smjernice, te često postavljana pitanja s odgovorima o financijskoj pismenosti.

IO4

Izrađen alat za integraciju financijske pismenosti

s primjerima dobrih praksi integracije i korelacije tema financijske pismenosti s postojećim temama u školama.

IO5

Istraživanje o financijskoj pismenosti

koje će se temeljiti na istraživanju učinkovitosti izrađenih nastavnih materijala. Također, dat će se pregled svih aktivnosti i rezultata projekta, naučene lekcije, preostali izazovi i aktivnosti potrebne za poboljšanje financijske pismenosti.