Partner

Mrežna stranica: www.glos.ac.uk

Mjesto: Cheltenham, Gloucestershire, UK 

Kontakt osoba:  Charles Afriye 

E-pošta: cafriyie@glos.ac.uk

Sveučilište u Gloucestershireu

Sveučilište Gloucestershire promatra svakog studenta kao pojedinca, a ne samo broj. Sveučilište ima snažno ispletenu zajednicu nastavnika i studenata koji dijele svoje strasti, akademske interese i ciljeve. Poslovna i tehnološka škola Sveučilišta Gloucestershire smještena je u potpuno novom, modernom centru na našem kampusu Oxstalls u Gloucesteru. Kampus vrijedan 18 milijuna funti dom je naših programa poslovanja, marketinga, upravljanja ljudskim potencijalima, prava te računovodstva i financija.

Programi koje nudimo kreću se od visoko tehničkih, preko kreativnih, do poslovno orijentiranih. Bez obzira na odabir programa, studenti imaju izvrsnu priliku razviti široke tehničke vještine i vještine rješavanja problema koje će im dobro poslužiti u svakoj budućoj karijeri. Unutar Visoke poslovne škole studenti svake godine sudjeluju u preko 4000 radnih praksi i stažiranja u tvrtkama kao što su BT, O2, IBM i Ministarstvo obrane.

 

Mrežna stranica: www.stedwards.co.uk

Mjesto: Cheltenham, Gloucestershire, UK 

Kontakt osoba: Ed Parkin

E-pošta: e.parkin@stedwards.co.uk 

St Edward’s Preparatory School, Cheltenham

St Edward’s Preparatory School je katolička škola za učenike od prve do 11. godine. Škola se nalazi u Cheltenhamu, Gloucestershire i smještena je na površini od 45 hektara.

Škola ima za cilj pružiti učenicima okruženje u kojem svaki pojedinac ima mogućnosti da u potpunosti razvija svoje talente i interese, unutar brižne kršćanske zajednice, kako bi bio dobro pripremljen za ulazak u ispunjujući i svrhoviti odrasli život. Školu pohađaju učenici iz širokog područja i iz obitelji različitog porijekla. Mali dio učenika su djeca roditelja iz Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja, koji žive i rade u Cheltenhamu.

Uz potporu Sveučilišta u Gloucestershireu, naši učenici 6. razreda (u dobi od 10-11 godina) već niz godina rade na razvoju svoje financijske pismenosti kroz nastavu i radionice. Radujemo se razvoju ovih kompetencija kod djece kroz projekt ProFiLE.

Mrežna stranica: danilodolci.org

Mjesto: Palermo, Italy 

Kontakt osoba::  Irene Ippolito

E-pošta: irene.ippolito@danilodolci.org

Centro per lo Sviluppo Creativo
Danilo Dolci

Rad organizacije „Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci“ (CSC Danilo Dolci) temelji se na iskustvu društvenog i obrazovnog rada Danila Dolcija i njegovih suradnika koji je započeo u istočnoj Siciliji davne 1952. godine. Centar je proizašao iz potrebe da se lokalnim zajednicama ponudi stvarnost koja se obvezala na praktično rješavanje lokalnih problema, razvijajući kreativni prostor u kojem su osvještavanje i planiranje odozdo prema gore središte akcije, otvarajući tako put za pravu promjenu. Od samog početka, glavni fokus organizacije bile su nenasilne obrazovne prakse kao i razvoj metodologije – recipročnog majeutičkog pristupa – koja može olakšati kreativni razvoj u školi i u lokalnoj zajednici.

CSC Danilo Dolci je neprofitna udruga mladih i odraslih, koja uglavnom djeluje kroz projekte u obrazovnom području koji se provode u suradnji sa školama, sveučilištima, institucijama, udrugama i društvenim skupinama na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Mrežna stranica:icsritaborsellino.edu.it

Mjesto: Palermo, Italy 

Kontakt osoba::  Lucia Sorce, Enrica Mangione

E-pošta: lucia.sorce@gmail.com, enrica.mangione@istruzione.it

Istituto Comprensivo statale
Rita Borsellino

ICS Rita Borsellino ima oko 800 učenika, raspoređenih u tri kompleksa i tri školska uzrasta: predškola, osnovna i srednja škola. Glavna svrha škole je stvoriti obrazovnu zajednicu u kojoj svi akteri dijele ideju rada s inovativnim obrazovnim pristupima.

ICS “Rita Borsellino” svoje obrazovne metode temelji na socijalnoj uključenosti dajući priliku zajednici da razmjenjuje iskustva što je pokrenulo otvoreni proces zajednice koji je iznjedrio “Pact for the Territory – Station / Magione / Kalsa” (19. rujna 2017.) između općine Palermo, škole i drugih institucija koje djeluju u susjedstvu.

Mrežna stranica: www.rogersalapitvany.hu/en

Mjesto: Budapest, Hungary

Kontakt osoba:: Virág Suhajda

E-pošta: info@rogersalapitvany.hu

Rogers Foundation
for Person-Centred Education

Na temelju razmišljanja Carla R. Rogersa vjerujemo da se osoba može razumjeti i ostvariti kroz život, osobna iskustva i prihvaćanje odnosa. Naša misija je osigurati taj odnos prihvaćanja među ljudima, te da se ljudi razumiju i postanu svjesni važnosti tog odnosa. Također bismo željeli razumjeti i spriječiti sve prepreke u izgradnji ovih odnosa.

Kao stalna obrazovna ustanova održavamo i neformalnu akademiju Rogers, gdje mladi ljudi koji traže alternativu tradicionalnom obrazovanju mogu pronaći svoje mjesto.

U posljednjih deset godina realizirali smo više od 50 obrazovnih projekata u različitim područjima, ali sa zajedničkim pristupom: dramska pedagogija, umjetnička terapija, slobodna igra, učenje temeljeno na igrici, emocionalna inteligencija, sistemsko razmišljanje, pedagogija slobodnog vremena, razvoj talenta, e- učenje, obrazovanje o održivosti, ljudska prava i jednake mogućnosti te organizacijski razvoj usmjeren na osobu.

Mrežna stranica: www.rogersiskola.hu

Mjesto: Budapest, Hungary 

Kontakt osoba::  Ágnes Török

E-pošta: penzugy@rogersiskola.hu

Carl Rogers Person Centered School
and Kindergarten

RPCS je osnovna škola i dječji vrtić spojeni u jednu organizaciju sa sjedištem u Budimpešti, Mađarska. Vrtić pohađaju djeca od tri do pet godina (30 djece), a osnovnu školu učenici od šest do četrnaest godina (178 djece). Osoblje čine četiri odgojiteljice i dvije vrtićke pomoćnice te 24 odgojiteljice.

U 2013. RPCS razvila je vlastiti kurikulum zajedno s četiri druge alternativne škole u Mađarskoj kako bi mogla raditi neovisno o novim (i krutim) zakonskim propisima. U školskoj godini 2014./15. pridružili smo se projektu mobilnosti Erasmus+ kako bismo pomogli našim nastavnicima da poboljšaju svoje znanje stranog jezika i olakšali im pristup novim metodologijama i znanjima. Školske godine 2016./17., naši su učitelji sudjelovali kao partneri u projektu Erasmus+ Eumoschool Rogers Foundation za razvoj materijala za učenje s ciljem pomoći obrazovnim stručnjacima da podučavaju koncepte emocionalne inteligencije. Ukratko, naši učitelji su otvoreni za stručna usavršavanja i stalno traže inovativne načine poučavanja.

Mrežna stranica: www.fso.hr/forum-for-freedom-in-education

Mjesto: Croatia 

Kontakt osoba::  Mario Bajkuša

E-pošta: mbajkusa@fso.hr

 

Forum za slobodu odgoja

Forum je priznata i prepoznata organizacija civilnog društva koja djeluje od 1992. godine i koja radi na usklađivanju obrazovnog sustava u Hrvatskoj s obrazovnim standardima suvremenih demokratskih društava, vodeći se načelima izbora i jednakog pristupa obrazovanju koje omogućuje samoostvarenje osoba.

Inovativni i kvalitetni programi Foruma pružaju podršku učiteljima i školama, djeci i mladima, sveučilišnim predavačima i stručnjacima koji rade s djecom i mladima u obrazovnom sustavu i sustavu socijalne skrbi. Za te su dionike osmišljeni programi unapređenja nastave, građanskog i zdravstvenog odgoja, vještina nenasilnog rješavanja sukoba i poboljšanja upravljanja školom.

Ciljevi programa Foruma ostvaruju se kroz seminare stručnog usavršavanja i edukativne aktivnosti, istraživanja i analize, kampanje i kreativne natječaje, kao i neposrednim radom s učiteljima i školama. Izdavaštvo igra važnu ulogu u širenju najboljih praksi putem zbirki i drugih publikacija dostupnih na mrežnoj stranici organizacije. Posebna se pozornost pridaje razvoju kvalitetnih programa za djecu i mlade kako bi stekli znanja i vještine za svoje sudjelovanje u društvenim i demokratskim procesima.

Mrežna stranica:
www.os-mjzagorke-vrbovec.skole.hr

Mjesto: Croatia 

Kontakt osoba:: Brigita Mateklo and Nikolina Čehok

E-pošta:
brigita.matekalo@skole.hr

nikolina.cehok@skole.hr

Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Vrbovec

OŠ Marije Jurić Zagorke u Vrbovcu osnovana je 1997. godine. Nalazi se u Zagrebačkoj županiji, samo 40 km sjeverno od glavnog grada. Školu pohađa 700 učenika u dobi od 7 do 15 godina. Osim škole u Vrbovcu, postoje i četiri područne škole (samo za učenike od 1. do 4. razreda) koje se nalaze u obližnjim selima. Škola u Vrbovcu je dvosmjenska, dok učenici u područnim školama nastavu imaju samo u jutarnjim satima.

Od osnutka do danas, mnogo truda i financijskih sredstava uloženo je u opremanje škole i suvremenost nastavnog procesa te u edukaciju nastavnika i motiviranje učenika. U lokalnoj zajednici, škola je prepoznata po stručnom radu kako nastavnog tako i nenastavnog osoblja. Brojne izvannastavne aktivnosti i projekti omogućuju studentima da otkriju svoje interese i razviju svoje vještine u različitim područjima (glazba, ekologija, STEM, volontiranje…)