Resursi

IO1

Izrada okvira poučavanja financijske pismenosti

s glavnim domenama i očekivanim ishodima poučavanja, te temeljnim temama iz područja financijske pismenosti.

IO2

Razvoj materijala za poučavanje financijske pismenosti 

koji će pružiti edukatorima jednostavne smjernice i aktivnosti za razumijevanje i kritičko promišljanje financijskih proizvoda.

IO3

Razvoj alata za učenje financijske pismenosti

u formi aplikacije za podršku učenicima u vježbanju, donošenja financijskih odluka i sl. Ovo virtualno okruženje sadržavat će i nastavne planove, materijale i smjernice, te često postavljana pitanja s odgovorima o financijskoj pismenosti.

IO4

Izrađen alat za integraciju financijske pismenosti

s primjerima dobrih praksi integracije i korelacije tema financijske pismenosti s postojećim temama u školama.

Available in: ENITHRHU

IO5

Istraživanje o financijskoj pismenosti

koje će se temeljiti na istraživanju učinkovitosti izrađenih nastavnih materijala. Također, dat će se pregled svih aktivnosti i rezultata projekta, naučene lekcije, preostali izazovi i aktivnosti potrebne za poboljšanje financijske pismenosti.