Projekt

Niz je istraživanja o socijalnoj mobilnosti koja govore o povezanosti nedostatka osnovne pismenosti i vještina računanja s nemogućnošću pronalaženja odgovarajućeg posla, produktivnosti i učinkovitosti u donošenju odluka.

Odgajatelji, roditelji, skrbnici i učenici imaju potrebu za lako upotrebljivim alatima za podučavanje i učenje ključnih kompetencija za pripremu mladih za učinkovito sudjelovanje u društvu. Na primjer, djeca trebaju naučiti kako digitalni alati i prostori pružaju kreativne mogućnosti za poslovne aktivnosti, društvenu interakciju, gdje i kako pametno zaraditi, potrošiti i uštedjeti novac itd. Dobro razumijevanje prirode ekonomskih aktivnosti i transakcija i potrebe za donošenjem odluka od ekonomskog značaja u modernim i budućim društvima pružaju podlogu za primjenu ključnih vještina poput računanja, računalne pismenosti i kritičkog mišljenja.

Ovaj projekt nastoji osigurati nastavne materijale potrebne u poučavanju financijske pismenosti u Europskoj uniji. Učitelji, roditelji, skrbnici, voditelji organizacija usmjerenih prema djeci i mladima, osobe koje rade s mladima trebaju autentične nastavne materijale i aktivnosti kako bi pomogli učenicima u dobi od 7 do 11 godina da razumiju temeljne pojmove financijske pismenosti na način primjeren njihovoj dobi.

Okvir za učenje i razvijeni materijali i alati motivirat će edukatore i učenike koji će sudjelovati u pilotiranju i događajima multiplikacije, ali i druge da se posvete temi financijske pismenosti. Na kraju projekta očekujemo da će institucije gdje se uči (škole, obitelji i grupe / društva mladih) imati okvir i konkretni skup materijala za učenje koji će olakšati problem institucionalizacije financijske pismenosti kao jedne od ključnih kompetencija potrebnih za učinkovito sudjelovanje u društvu.